Ritsumeikan Univ.
College of Information Science and Engineering
Physical Computing Course


[section]Staffs

 Professor Asako Kimura 
 Eminent Professor Hideyuki Tamura 
 Assistant Professor Miki Matsumuro 
 Assistant Professor Christian Arzate Cruz 
 Secretary Ranko Deguchi 

[section]Students

 Doctoral Research Student Yuta Kataoka 
 M2 Toma Ueda 
 M2 Ikumu Okamatsu 
 M2 Ryuki Sakurai 
 M2 Ayumu Shikishima 
 M2 Wataru Taduke 
 M2 Tatsuya Natsume 
 M2 Ibuki Hagiwara 
 M1 Ryota Sakai 
 M1 Jinichiro Nakamura 
 M1 Tetsuro Nakamura 
 M1 Hayato Nozaki 
 M1 Yuichi Hayashi 
 M1 Yumi Fukuda 
 M1 Hayato Yabuta 
 M1 Koichi Wada 
 B5 OU Yuxiang 
 B4 Mizuto Ichihara 
 B4 Keisuke Uchida 
 B4 Kentaro Ouchi 
 B4 Daichi Kariyama 
 B4 Naruno Kudo 
 B4 Syota Kondo 
 B4 Masahiro Hadano 
 B4 Yuji Fujihara 
 B4 Ayaka Matsushita 

[section]Graduates

--- 2022---
 Master Natsuki Oka 
 Master Kousuke Okajima 
 Master Hiroki Sakiyama 
 Master Akira Sasada 
 Master Takuma Toumori 
 Master Syunsuke Matsui 
 Bachelor Taiki Kubota 
 Bachelor ALBERT Steven Cahyadi 
--- 2021---
 Doctor Yuta Kataoka 
 Master Humiaki Igarashi 
 Master Yuto Ogawa 
 Master Keishirou Kataoka 
 Master Kouki Hayashi 
 Master Kaiki Ban 
 Master Tsubasa Fujimitsu 
 Master Ayumi Matsuda 
 Master LI Junlin 
 Master Guan Sikun 
 Bachelor Masayoshi Ohara 
 Bachelor Riku Sasaki 
 Bachelor Kazuki Hayashi 
 Bachelor Tetsurou Murakami 
 Bachelor Zhang Leran 
 Bachelor Yang Yijun 
--- 2020---
 Doctor Taiki Yamada 
 Master Masatsugu Inoue 
 Master Ryo Otsuzi 
 Master Yuya Uchimura 
 Master Iwao Takemura 
 Master Daiki Deguchi 
 Master Kazuhito Hara 
 Master Daichi Hiro 
 Master Shinnosuke Manabe 
 Master Ma Ning 
 Bachelor Syousaku Inoue 
 Bachelor Mayu Sakai 
 Bachelor Kenmei Tokita 
 Bachelor Akihisa Fukuda 
 Bachelor Fang Hao 
--- 2019---
 Master Takumi Azai 
 Master Keisuke Arai 
 Master Hiroki Kakitsubata 
 Master Yuma Koga 
 Master Miho Tanaka 
 Master Masaru Horita 
 Master Yuki Miura 
 Master Taiki Morozumi 
 Master Takuya Yamamoto 
 Master Sun Hong 
 Master Ahmed Khota 
 Bachelor Koutarou Fujita 
 Bachelor Naoki Yasuda 
--- 2018---
 Master Koudai Ishidu 
 Master Tomoka Ishibashi 
 Master Kana Oshima 
 Master Maho Kawagoe 
 Master Ryotaro Hirata 
 Master Qie Jianing 
 Master Ri Kai 
 Bachelor Satoshi Suemitsu 
 Bachelor Mayu Tomita 
--- 2017---
 Master Syuhei Ogawa 
 Master Akihiro Konishi 
 Master Daiki Sakauchi 
 Master Aiko Hirano 
 Master Hitomi Matsuki 
 Master Yuichi Matsumi 
 Bachelor Sun Hong 
 Bachelor Kazunori Matsunaga 
--- 2016---
 Doctor Shohei Mori 
 Master Li Jinxia 
 Master Ryusei Koike 
 Master Jyunya Saito 
 Master Yudai Nakanishi 
 Master Hiroki Nishioka 
 Master Akitoku Hashimoto 
 Master Shogo Yoshioka 
 Bachelor Arisa Kesamaru 
 Bachelor Mari Taguchi 
 Bachelor Ayumi Nishikawa 
 Bachelor Maki Yokota 
--- 2015---
 Master Kosuke Kawasoe 
 Master Azusa Toda 
 Master Hitoshi Nakao 
 Master Ami Nakano 
 Master Ayaka Miyagi 
 Master Kohei Yanagida 
 Master Ryota Yamanaka 
 Master Thonhongsa Jisupa 
 Bachelor Daiki Okawa 
 Bachelor Ai Kimura 
 Bachelor Takuya Nomura 
 Bachelor Hiroki Honma 
--- 2014---
 Master Masaki Oda 
 Master Kei Kusui 
 Master Seiya Koura 
 Master Akifumi Komukai 
 Master Ai Takahashi 
 Master Katsuyoshi Tomita 
 Bachelor Ryota Sakurai 
 Bachelor Hiroki Amadutsumi 
 Bachelor Takuya Sato 
 Bachelor Kayako Shingu 
 Bachelor Nozomi Tanaka 
--- 2013---
 Master (RM1) Yoshikazu Itou 
 Master (RM1) Yukiko Kubo 
 Master (RM1) Wataru Koshi 
 Master (RM1) Hiroaki Sata 
 Master (RM1) Takayuki Sugiyama 
 Master (RM1) Tyann Syousyunn 
 Master (RM1) Kazuki Tokuda 
 Master (RM1) Takahiro Nagakari 
 Master (RM2) Tsutomu Oshita 
 Master (RM2) Taiki Kuwahara 
 Master (RM2) Shinya Komurasaki 
 Master (RM2) Ippei Sugimoto 
 Master (RM2) Kazuki Tanaka 
 Master (RM2) Kyouhei Nakanishi 
 Master (RM2) Yumi Hoshina 
 Master (RM2) Ryugo Murata 
 Master (RM2) Asako Yoshida 
 Bachelor (RM1) Chiharu Sato 
 Bachelor (RM1) Yuya Tue 
 Bachelor (RM2) Junki Ariyoshi 
 Bachelor (RM2) Yuta Kimura 
 Bachelor (RM2) Yusuke Yanagi 
 Bachelor (RM2) Riku Wakahara 
--- 2012---
 Doctor (RM1) Kaori Kikuchi 
 Master (RM1) Keisuke Inoue 
 Master (RM1) Kazuhiro Kitamura 
 Master (RM1) Kenji Sugihara 
 Master (RM1) Yuichi Hirano 
 Master (RM1) Terumichi Masukawa 
 Master (RM1) Yoshiki Yatsu 
 Master (RM1) Taichi Yoshida 
 Master (RM1) Daichi Yoshida 
 Master (RM1) Tatsuya Yoshimochi 
 Master (RM1) Taiki Wada 
 Bachelor (RM1) Shiori Suetsugu 
 Bachelor (RM1) Hiroto Tomida 
 Bachelor (RM1) Sayuri Nakatsuka 
 Bachelor (RM2) Koki Arishima 
 Bachelor (RM2) Mai Isobe 
 Bachelor (RM2) Maki Kataoka 
 Bachelor (RM2) Hirokazu Maezawa 
 Bachelor (RM2) Rie Nomura 
 Bachelor (RM2) Kei Yamaguchi 
--- 2011 ---
 Doctor (RM1) Mai Otsuki 
 Master (RM1) Masato Tsuyumu 
 Master (RM1) Ryouhei Hatano 
 Master (RM1) Ami Fukagawa 
 Master (RM1→RM2) Kazuya Iwamoto 
 Master (RM1→RM2) Yusuke Takami 
 Master (RM1→RM2) Masashi Tsukadaira 
 Bachelor (RM1) Yuusuke Uno 
 Bachelor (RM1) Fumio Nishimura 
 Bachelor (RM1) Toru Makino 
 Bachelor (RM1) Akihiko Yamamoto 
 Bachelor (RM2) Saki Itou 
 Bachelor (RM2) Miho Fujiwara 
--- 2010 ---
 Doctor Ryosuke Ichikari 
 Master Takahiro Inoue 
 Master Mami Kagimoto
 Master Wataru Toishita 
 Master Masatoshi Nakayama 
 Master Takanori Hashimoto 
 Master Kengo Fukuda 
 Master Seiji Fujita 
 Master Masaharu Yoshino 
 Master Hokuto Watanabe 
 Bachelor Yuko Uehara 
 Bachelor Takuro Tsukamoto 
 Bachelor Tomomi Nakajima 
 Bachelor Takaaki Nagayasu 
 Bachelor Yuki Hamamoto 
 Bachelor Hikaru Makino 
--- 2009 ---
 Master Yoshio Ishiguro 
 Master Akimasa Uesaka 
 Master Natsumi Okamoto 
 Master Shinsuke Kaigawa 
 Master Takahiro Nishizawa 
 Master Yutaka Momoda 
 Bachelor Yoshinobu Umeda 
 Bachelor Takehiro Tsukamoto 
 Bachelor Kota Mizoguchi 
 Bachelor Itsuki Morimoto 
--- 2008 ---
 Master Akiko Iesaki 
 Master Naoaki Ogawa 
 Master Naoya Kataoka 
 Master Keisuke Kawano 
 Master Kyota Higa 
 Master Shingo Hiranuma 
 Master Kyohei Maeno 
 Bachelor Yuusuke Iwato 
 Bachelor Tomoharu Tokuno 
 Bachelor Masahiko Hattori 
 Bachelor Takashi Matsuba 
 Bachelor Ryohei Minoura 
--- 2007 ---
 Master Makiko Oniyanagi 
 Master Rikukazu Sakai 
 Master Ryoichi Sasaki 
 Master Keisuke Taneda 
 Bachelor Shinya Tanemura 
 Bachelor Matsumi Yosuke 
 Bachelor Kishiko Murakami 
 Bachelor Sayaka Morimoto 
--- 2006 ---
 Master Kenji Kiguchi 
 Master Takeshi Tsuruta 
 Bachelor Masahiro Matsuda 
 Bachelor Shogo Yokoe 
--- 2005 ---
 Bachelor Hiroyuki Hoshi 
 Bachelor Toshio Sakai