homehome homehome homehome
  □staff - スタッフ
Director
  Kyohei Maeno

Scenario Writer
  Daisuke Beppu

Programmer
  Kyohei Maeno
  Masanori Matsunaka
  Naoya Kataoka
  Satoshi Tamiya

Modeler
  Akiko Iesaki
  Daisuke Beppu
  Hiroki Tamada
  Hiroyuki Nakamoto
  Masahiro Matsuda
  Syogo Yokoe
  Yoshihiro Minato

Sceneshifter
  Hiroki Tamada
  Yoshihiro Minato